Disclaimer

De informatie op Watkosteentaxi.nl wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gecontroleerd. Echter, Watkosteentaxi.nl kan niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde volledig, juist en up-to-date is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Watkosteentaxi.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of onjuistheden in de aangeboden informatie. Het gebruik van de informatie op Watkosteentaxi.nl en eventuele beslissingen die worden genomen op basis van deze informatie, zijn voor eigen risico van de gebruiker.

Externe links

Watkosteentaxi.nl bevat links naar externe websites. Hoewel wij ernaar streven om alleen links naar betrouwbare websites op te nemen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, betrouwbaarheid of juistheid van deze externe websites. Het gebruik van de informatie op de externe websites is voor eigen risico van de gebruiker.

Auteursrechten

De inhoud van Watkosteentaxi.nl, waaronder teksten, afbeeldingen en logo's, is eigendom van Watkosteentaxi.nl of wordt gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Watkosteentaxi.nl en/of de rechthebbende, informatie of materialen van de website te kopiƫren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken voor commerciƫle doeleinden.

Wijzigingen

Watkosteentaxi.nl behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en/of deze disclaimer.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over deze disclaimer, neem dan gerust contact met ons op via [email protected]